ten●so●ri  (substantiivi)
matemaattinen objekti, joka kuvaa multilineaarisia suhteita vektoriavaruuksien ja niihin liittyvien algebrallisten rakenteiden välillä.

tu●lo (substantiivi)
algebrallinen operaatio; aritmeettisen kertolaskun yleistys.

ten●so●ri●tu●lo (substantiivi)
operaatio, joka mahdollistaa tehokkaan informaatiokäsittelyn; sovelluksia tekoälyyn ja koneoppimiseen.

Tensoritulo Oy

on suomalainen asiantuntijayritys, joka erikoistuu datan käsittelyyn, koneoppimiseen, matemaattiseen mallinnukseen ja optimointiin.

Henkilöt

Heikki Orsila
Toimitusjohtaja, perustaja

Heikki väitteli Tampereen teknillisessä yliopistossa 2011 aiheenaan suorituskykyoptimointi hajautetuissa järjestelmissä ja suoritti diplomityönsä 2004 aiheenaan hahmontunnistus tilastollisilla menetelmillä. Heikin kiinnostuksen kohteena ovat tekoäly, koneoppiminen, hajautettujen järjestelmien suunnittelu ja vertaisverkot. Heikki työskenteli Googlen karttatiimissä 2011-2017 ja sen jälkeen yrittäjänä tuotekehitys- ja asiantuntijatehtävissä.

Vadim Kulikov
Tiedejohtaja

Vadim väitteli Helsingin yliopistosta matemaattisen logiikan linjalta 2011 ja suoritti kognitiotieteen maisteritutkinnon Wienin yliopistossa 2016. Hänellä on 15 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Aivotutkimuksen ja matematiikan leikkauspisteessä olevat tekoäly ja koneoppiminen muodostuivat Vadimin päällimmäiseksi kiinnostuksen kohteiksi. Yliopiostouran ulkopuolella Vadim on auttanut sekä suomalaisia että yhdysvaltalaisia yrityksiä data-analyysissä ja matemaattisessa mallinnuksessa alkaen vuodesta 2017.

Asiakkaat

Yhteystiedot

Y-tunnus: 3095569-2
Osoite: Tensoritulo Oy, Tapettikatu 9 B 36, 33270 Tampere
Sähköposti: info@tensoritulo.io