ten●so●ri  (substantiivi)
matemaattinen objekti, joka kuvaa multilineaarisia suhteita vektoriavaruuksien ja niihin liittyvien algebrallisten rakenteiden välillä.

tu●lo (substantiivi)
algebrallinen operaatio; aritmeettisen kertolaskun yleistys.

ten●so●ri●tu●lo (substantiivi)
operaatio, joka mahdollistaa tehokkaan informaatiokäsittelyn; sovelluksia tekoälyyn ja koneoppimiseen.

Tensoritulo Oy

on suomalainen asiantuntijayritys, joka erikoistuu datan käsittelyyn, koneoppimiseen, matemaattiseen mallinnukseen ja optimointiin.

Tensoritulo ® on rekisteröity tavaramerkki.

Henkilöt

Heikki Orsila
Toimitusjohtaja, perustaja

Heikki väitteli Tampereen teknillisessä yliopistossa 2011 aiheenaan suorituskykyoptimointi hajautetuissa järjestelmissä ja suoritti diplomityönsä 2004 aiheenaan hahmontunnistus tilastollisilla menetelmillä. Heikin kiinnostuksen kohteena ovat tekoäly, koneoppiminen, hajautettujen järjestelmien suunnittelu ja vertaisverkot. Heikki työskenteli Googlen karttatiimissä 2011-2017 ja sen jälkeen yrittäjänä tuotekehitys- ja asiantuntijatehtävissä.

Yhteystiedot

Y-tunnus: 3095569-2
Osoite: Tensoritulo Oy, Karvolankatu 11 B 5, 33270 Tampere
Sähköposti: info@tensoritulo.io